LAD OS MØDES OG GENNEMGÅ DINE MULIGHEDER

Nyheder

Hvorfor vælge kommunikation og markedsføring på abonnement?

Hvorfor vælge kommunikation og markedsføring på abonnement?
Har du brug for tekstproduktion og nyhedsformidling på abonnement?

En travl og hektisk hverdag med kunder og opga­ver er ofte årsagen til at virksomhedens eller orga­nisationens kommunikations- og marketingaktivi­teter bliver nedprioriteret.

Og måske har I ikke de nødvendige ressourcer til varetagelse af jeres kommunikations- og marke­tingopgaver som skal sikre, at I løbende har fokus på pleje af jeres nuværende kunder, skaffe nye kunder eller medlemmer?

Eller I ikke har tilstrækkelige kommunikation- og markedsføringsopgaver, som berettiger en fuld­tidsansat kommunikations- og marketingsmedar­bejder?

Hvis du kan svare ”Nej” til ét af disse spørgsmål, kan du helt sikkert få glæde af vores abonnementsord­ning, hvor vi hjælper dig med forskellige kommuni­kations- og marketingopgaver.

Opgaver, som bl.a. sikrer

 • At I som virksomhed holder fokus på jeres eksi­sterende kunder samt potentielle nye kunder
 • At I som virksomhed har fokus på den løbende medarbejderkommunikation, som skaber enga­gement, sikrer vidensdeling samt fastholder talent
 • At I som virksomhed opnår den ønskede synlig­hed i medierne – de trykte, sociale og digitale

Hvad indeholder vores abonnement?

Vores abonnement tager udgangspunkt i et tæt og struktureret samarbejde, hvor vi typisk mødes med jer hver 14. dag eller én gang om måneden.

Vi bruger mødet på at fastlægge jeres behov og planlægge de næste opgaver så vi sikrer, at I får mest ud af jeres marketingbudget og opnår størst mulig synlighed i markedet, herunder hos jeres nuværende samt potentielle nye kunder eller med­lemmer.

Hvilke opgaver er typisk med i vores abonnement?

Et abonnement hos Albæk Kommunikation kan bl.a. omfatte:

 • Udarbejdelse af branding-, kommunikations- eller marketingstrategi
 • Intern eller ekstern storytelling, hvor vi formulerer og skriver de bedste historier om jeres virksom­hed eller organisation
 • Nyhedsformidling
 • Pressemeddelelser eller andet pressemateriale
 • Nyhedsbreve o.l.
 • Løbende produktion af tekster til digitale-, trykte-, nyheds- eller sociale medier
 • Storyboard for videoproduktion (vi varetager også videooptagelser efter nærmere aftale)

Hovedvilkår for abonnementsaftale:

 • At der indgås en aftale på månedsbasis á min. 4-5 timer pr. måned
 • At aftalen løber for min. 6 måneder
 • At aftalen til hver en tid kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel
 • Priserne reguleres med ændringerne i Nettoprisindekset
 • Betaling erlægges månedsvis forud

Lad os nærmere drøfte, hvor det giver mening for din virksomhed at benytte en abonnementsaftale med Albæk Kommunikation.

Kontakt:

Andreas Albæk

Mobil: +45 2819 6672

Mail: andreas@albaekkommunikation.dk

www.albaekkommunikation.dk
 

 

 

 

 

Ved at klikke 'Acceptér alle' gives tilladelse til, at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing
Ved at klikke 'Acceptér alle' gives tilladelse til, at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing