LAD OS MØDES OG GENNEMGÅ DINE MULIGHEDER

Nyheder

Prisstigninger på næsten alle former for byggematerialer i 2022 er blevet en udfordring for flere kommunale byudviklingsprojekter.

Både de private ejendomsaktører og den almene boligsektor er påvirket af disse prisstigninger hvilket i flere tilfælde bl.a. medfører, at planlagte boligbyggerier bliver sat i bero på ubestemt tid.

Derudover kan vi p.t. også konstatere en generel mindre interesse blandt bygherrer og ejendomsinvestorer for at byde ind på kommunale byudviklingsprojekter - og at flere bygherrer og ejendomsinvestorer er blevet mere selektive, når de vælger nye investeringsprojekter.

I et marked, som vi har i dag, er det derfor vigtigt, at den enkelte kommune ikke bare automatisk "lukker” projektet og al kommunikation og dialog med potentielle bygherrer og investorer ned og venter på bedre tider.

Kommunen bør i stedet intensivere sin kommunikation med og kontakt til relevante bygherrer og investorer, så kommunen og byudviklingsprojektet stadig er "top of mind", når byggebranchen igen har medvind.

Bevarer kommunen en tæt kontakt til mulige bygherrer og investorer, selv når markedet er svært, får kommunen også en uvurderlig viden om bygherrernes og investorernes forskellige udfordringer, som man måske alligevel kan løse i et tæt og konstruktivt samarbejde.

Uanset om markedet for kommunale byudviklingsprojekter går op eller ned, er det også vigtigt, at kommunen altid sikrer, at alle relevante bygherrer og investorer såvel som interesserede, nye borgere løbende bliver informeret om udviklingen i kommunen.
Det kan være med facts om efterspørgslen efter boliger, erhvervslivets efterspørgsel efter arbejdskraft, kommunens indsats for at tiltrække nye arbejdspladser og information om uddannelsesinstitutioner eller eksisterende såvel som nye sports-, fritids- og kulturfaciliteter m.m. 

Har den enkelte kommune gjort sit bedste for at fortælle, hvorfor den enkelte bygherre og investor netop skal investere i deres kommune og projekt, er risikoen for at blive ”glemt” mindre.

Ring til Andreas Albæk, Albæk Kommunikation, på 2819 6672 og få et bud på succesfuld, strategisk storytelling og branding af din kommune og jeres byudviklingsprojekt.
 

 

 

 

 

Ved at klikke 'Acceptér alle' gives tilladelse til, at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing